Initiatie boogschieten

18-10-2013 15:02

Hoe ziet een initiatie er in grote lijnen uit ?

Een uurtje voor de initiatie aanvangt, zijn wij met 1 of 2 mensen op de plaats van het gebeuren aanwezig. Wij stellen dan onze stand op en brengen alles in gereedheid opdat bogen, pijlen en dergelijke klaar zijn voor gebruik.

 

Wat wordt er juist geïnitieerd ?

De veiligheidsaspecten in verband met het boogschieten worden uitgelegd. Uitleg over het gebruik van pijl en boog, en hoe men op een adequate manier een pijl naar de wip (frame met vogels erop) kan schieten.

Een aantal oefensessies worden ingelast en de monitor bekijkt elke deelnemer afzonderlijk, en verbetert daar waar nodig. Veel aandacht wordt besteed aan de houding van de schutter tijdens alle fasen die nodig zijn om een goed schot te verkrijgen. Geïnteresseerden kunnen dan meestal hun eerste stappen zetten, om een training aan te vatten of om al aan een wedstrijd deel te nemen, om dan uiteindelijk een zekere continuiteit te verkrijgen in de pas ontdekte sport.

Besluit

Daar waar het boogschieten vroeger een sport was overladen met vooroordelen, merken wij dat vooral jongeren nu dol enthousiast zijn over het boogschieten. Vergelijkingen door jongeren met Robin Hood en William Tell zijn nooit uit de lucht gegrepen en het beeld dat de meeste deelnemers van zo'n initiatie krijgen is er één van "Whaw... keitoffe, coole, bangelijke,... sport".

En als wij op die manier de jeugd of zelfs de volwassenen op weg kunnen zetten om na de eerste kennismaking met de boogsport, zich verder te willen bekwamen in hun en onze favoriete sport, dan zijn we op de goede weg.