Lid worden?

17-10-2013 12:40

  Hoe kan je lid worden van onze vereniging?

Allereerst raden we je aan om eerst eens contact te nemen met één van onze bestuursleden. Of kom gewoon een keertje langs, we geven je graag wat meer uitleg over het boogschieten.

Als je wil kan je ook op een donderdag avond eens komen uitproberen of boogschieten een sport voor U is. We hebben enkele bogen ter beschikking voor nieuwe leden. Als je daarna ontdekt hebt dat boogschieten jouw ding blijkt te zijn kan je aansluiten bij onze vereniging.

Wanneer een kandidaat jeugdschutter zich voor het eerst aanbied zal men vanuit de club de volgende procedure volgen:

Eerste en vooral zal er een gesprek plaats vinden met de kandidaat en de ouders dit nog voor dat er geschoten wordt.

Dit om te polsen naar de motivatie van de kandidaat en de steun van de ouders.

Ook zullen we van de gelegenheid gebruik maken om de ouders op de hoogte brengen dat het hier om een goed gestructureerde werking gaat waar leefregels aan verbonden zijn en dat het zeker geen kinderopvang is. De aspirant-schutter krijgt de grondbeginselen van het boogschieten mee van een geoefende boogschutter. Het aanleren van de vaardigheden zal in verschillende stappen gebeuren door het geven van allerhande tips.

Op de tweede plaats willen wij als club de ouders op het hart drukken dat het hier om een echte sportdiscipline gaat, en zal men ook zien dat hier echt wordt gewerkt rond techniek, discipline en veiligheid bij het boogschieten.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt amper 50 euro voor een volwassene en 25euro voor de juniors. In dit bedrag is de jaarlijkse verzekering inbegrepen.

De inleg bij schietingen bedraagt 2,00 euro of 1,00 euro voor de juniors. Vind je na een tijdje dat je ver genoeg gevorderd bent om aan schietingen te kunnen deelnemen, koop dan pas je eigen boog en pijlen. We zullen U graag wat verder beraden over de aanschaf van eigen materiaal. De aanschaf van een boog maak je natuurlijk zelf zo duur als je eigen budget kan dragen.

Er wordt voor gezorgd dat onze sport democratisch is en blijft. Wij bieden U een gezonde ontspanning, een sportieve ingesteldheid, een flinke dosis vriendschap en een reeks van clubevenementen.