Tips en trucs

26-10-2013 18:31

-Houdt uw voeten stil als zij eenmaal in de juiste houding staan.
-Verdeel uw gewicht gelijkelijk over beide voeten.
-Zorg dat u in goed evenwicht staat.
-Zak enigszins door de knieën.
-De vingers van de trekhand moeten gestrekt zijn behalve de vingertoppen.
-De booghand moet ontspannen zijn. Pak de boog nooit stevig vast.
-Houd uw heupen recht, draai niet opzij, hetzij naar links of rechts.
-Als u rechts bent, sluit dan bij het richten het linkeroog.
-Blijf de trekhand naar achteren bewegen bij het lossen.
-Beweeg nooit naar voren, zelfs niet de vingers na -het lossen.
-Let erop dat het lossen vloeiend en gemakkelijk gaat. Ruk niet. 
-Houd uw schouders recht.
-Blijf naar het doel kijken na het lossen, richt na  maar volg de pijl niet met het oog.
-Als u lost, houdt uw ogen dat op dezelfde wijze als vóór het lossen.
-Handhaaf een vast, maar niet te stevig ankerpunt.
-Verankerd moet de wijsvinger van de rechterhand net de onderkant  kaak raken.
-Ontspan de duim van de rechterhand, druk hem niet tegen uw nek.
-Houd de elleboog van de trekarm op de schouderhoogte.
-Houd de linkerschouder omlaag.
-Ontspan de boogarm, -hand en -schouder.
-Houd de trekhand bij het lossen dicht bij uw nek.
-Let erop dat het lichaam in precies dezelfde houding is na het lossen als ervoor.
-Leun niet met uw hoofd op uw hand bij het ankeren.
-Ga met uw hand omhoog tot aan de onderkant van het kaakbeen.
-Ga niet met uw hoofd omlaag naar uw hand.
-De vingers van de trekhand moeten bij het uittrekken de pijl maar net aanraken.
-Knijp nooit in de pijl.
-Houd de pijl bij het uittrekken naar achteren. Laat hem niet kruipen.
-Houd de pees dichtbij uw kin precies tot aan het lossen.
-Let erop dat u de boog helemaal recht houdt.
-Let erop dat uw booghand niet naar links draait.
- Als u de pols van de booghand te ver naar de binnenkant van de boog
  draait, krijgt u last van de armbeschermer en gaat de pijl naar links.
-Houdt uw hoofd stil bij het lossen.
-Houd uw tanden op elkaar.
-Laat uw trekhand niet op uw borst zakken bij het lossen.
-Blijf bij het narichten in dezelfde houding staan als bij het lossen.
-Schiet met een boog die precies goed is voor u, nooit met een die te zwaar is.
-”Gooi” bij het lossen uw hand niet weg van het gezicht.
-Open de vingers van de booghand niet bij het lossen.
-Wees te allen tijde ontspannen.
-Beweeg uw booghand niet heen en weer of op en neer.
-Als u aarzelt -STOP- en herbegin. 
-Draai slechts uw hoofd naar het doel. Buig het niet opzij.
-Houdt uw materiaal te allen tijde in goede conditie.
-Wrijf uw pees dikwijls met was in. Dit is het behoud ervan.

Het is zeer belangrijk om bij elk schot steeds hetzelfde te doen, zie het 10 stappen schietpatroon