Wipschieten

17-10-2013 15:37

Wipschieten is een vorm van handboogschieten, die in België onstaan is en waarbij niet op een doel (blazoen) wordt geschoten, maar op een wip. Waar vroeger het ‘vogelschieten op de verticale wip niet meer dan eens per jaar plaatsvond om de koning-schutter aan te duiden, is deze moeilijke schietsport nu de meest verspreide traditionele sport in Vlaanderen. De wip-schutters schieten stompe pijlen af naar een metalen kader, met een reeks pinnen waarop de vogels (gaaien) worden vastgezet: één hoofdvogel, twee zijvogels, twee kallen en dertig kleine vogels. Vogels zijn plastieken blokjes met een diameter van 11 à 17 mm, waaraan kleurige pluimen bevestigd zijn.

 Voor de wedstrijd wordt aan elke vogel een bepaalde waarde toegekend. De schutters nemen om beurt plaats onder de staande wip (28 meter hoog) of voor de liggende wip (17 meter ver) om telkens één pijl af te schieten. De liggende wip (horizontaal schieten) werd later pas in gebruik genomen, zodat men tijdens de wintermaanden ook boogschieten kon in één of ander achterzaaltje, vandaar dat het wipschieten ook een populaire volksport werd

 

Spelregels

De voornaamste recreatiewedstrijd is de beschrijfschieting. Beschrijven betekent dat de waarde van de geschoten vogel op voorhand wordt bepaald. Naargelang de te winnen prijzen spreekt men van een palingschieting, een prijsschieting (enkel voor geldprijzen), een kalkoenschieting, een porseleinschieting, enzovoorts. Ook de tijdsduur wordt op voorhand bepaald (meestal 4 uur).

Liggende wip in België

De selectiewedstrijden voor de nationale kampioenschappen (individueel en voor ploegen) gebeuren per leeftijdscategorie(miniemen,kadetten, junioren, dames, heren en senioren). Binnen de Vlaamse Boogsportfederatie liggende wip vzw worden wedstrijden voorzien vanaf zeven jaar.

De clubs die aangesloten zijn bij de Vlaamse Boogsportfederatie liggende wip (VBFlw) zijn verspreid over gans Vlaanderen. De VBFlw is stichtend lid van de Europese Gemeenschap Boogschieten liggende wip (EULW); een gemeenschap van liggende wipschutters uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Schotland, Oostenrijk en Slovenië. De VBFlw is aangesloten bij Vlas.

"Maatschappijen of gildes"

In Vlaanderen worden schuttersverenigingen vaak "maatschappijen" of "gildes" genoemd. Sommige nog steeds bestaande gildes werden al opgericht in de middeleeuwen. Zij werden ingeschakeld bij de verdediging of beveiliging van de stad. Deze gildes hebben vaak een rijke traditie en geschiedenis. Zo is er bijvoorbeeld bij iedere gilde de jaarlijkse Koningschieting. De Koninkilijke Edele Handboog werd opgericht in 1924.